Trafostanica 20/10 kV 630 kVA - 37000evra

Datum objavljivanja: 21-10-2014 23:22:19 | Kontakt ime: Dikić Đorđe | Mesto: Apatin | 1454 puta pregledan |

Prodajem trafostanicu u zidanom objektu, sa transformatorom 10/20KV
630kVA, VN postrojenjem, NN postrojenjem i kompenzacijom. Trafostanica
je trenutno u funkciji (pod naponom), predviđena za ugradnju 2 komada
transformatora. VN postrojenje je već urađeno za uključenje dva
transformatora, sa ćelijom merenja, i ulaznom i izlaznom ćelijom, jer se
radi o prolaznom napajanju, koji nije predmet prodaje. NN razvodni
sistem sadrži pet ćelija od po tri ili četiri NN izlaza sa NN kablovima
(Al i Cu) većih preseka, od 120-240 mm² . u dužini od preko 1000 met.
Tačan raspored i dužinu, kablova je moguće ustanoviti na licu mesta.
Trafostanica ima i svoju kompenzaciju jalove energije, sa 18
kondezatora, i komandnim sistemom za popravku faktora snage.

Sve ovo je smešteno u zidani objekat, od tvrdog materijala, i nalazi se
pod ključem. Građevinska bravarija je urađena od čeličnih profila i
čeličnih limova.NAPOMENA. VN ulazno i izlazno polje, sa napojnim VN kablom NISU predmet
prodaje i ne mogu se otuđiti, jer se nalaza u vlasništvu
Elektrodistribucije "ELEKTROVOJVODINA" u Somboru. Ukoliko dođe do
prodaje, odvajanje sa VN napajanja mora da se uradi u saglasnosti sa
"ELEKTROVOJVODINOM" iz Sombora.

Trafostanica se nalazi na lokaciji firme METAL u apatinu, ulica
Prigrevačka 72, a moguće je da se pogleda svakog dana uz dogovor putem
telefona 065 50 65 255


Kontakt Dikić Đorđe: Trafostanica 20/10 kV 630 kVA

Telefon: 0655065255

*

*

*