Akustika, zvučna izolacija studija i tehničkih režija; - radio, TV, snimanje zvuka

Datum objavljivanja: 15-05-2012 10:10:32 | Kontakt ime: Blazo | Mesto: Beograd | 771 puta pregledan |

Šta imaju zajedničko Željko Joksimović, Aleksandar Eraković i grupa Vampiri?


Studio koji je projektovao Blažo Guzina.


Projektovanje akustike radio i TV studija i tehničkih režija za snimanje govora, muzike, reklama, zvuka za film ...


Unutrašnja akustička obrada (prostorna akustika), zaštita od buke i vibracija višenamenskih objekata, sala za konferencije, pozorišta, studija za snimanje i emitovanje radio i TV programa, studija za snimanje muzike, dvorana za probe orkestra i nastavu klavira ...
Projektovanje studija i tehničkih režija sa specijalno oblikovanom osnovom i graničnim površinama zidova i tavanice za poboljšanu akustičku difuznost, uz povoljan odnos direktnog i reflektovanog zvuka. Otklanjanje stojećih talasa i nepovoljnih rezonaci prostora. Projektovanje tehničkih režija za okružujuću reprodukciju zvuka (Surround Sound, 5.1).


Nadzor pri izvođenju investicionih radova akustičke obrade studijskih prostora i sistema za ozvučavanje. Nadzor pri izvođenju radova konstrukcije Faradejevog kaveza. Faradejev kavez je specijalna vrsta obrade za zaštitu prostorija sa osetljivim elektronskim uređajima od štetnih elektromagnetnih zračenja.


LICENCE


Licenca br. 353 I 68010 - Odgovorni projektant;


Licenca br. 453 E 80010 - Odgovorni izvođač radova;


Stručni ispit za diplomiranog inženjera elektrotehnike, br.2032/E;


Ovlašćeni projektant u oblasti akustike i audio tehnike.Mr Blažo Guzina, dipl. ing.Tel. 011 2136735e-mail: blazo_guzina@yahoo.comhttp://www.BlazoGuzina.yolasite.comKontakt Blazo: Akustika, zvučna izolacija studija i tehničkih režija; - radio, TV, snimanje zvuka

Telefon: 011 2136735

*

*

*