Logoped Novi Beograd

Datum objavljivanja: 22-07-2019 14:36:03 | Kontakt ime: dir.wienna | Mesto: Beograd | 59 puta pregledan |

Logoped Novi BeogradLogopedski centar "Govor i jezik"
nalazi se u Beogradu gde obavljamo grupni i individualni rad sa decom koja
imaju različite probleme u razvoju ili govoru i jeziku. Na opservaciji
utvrđujemo težinu i kompleksnost njihovog problema i na osnovu tih zapažanja
razvijamo individualizovani plan, u čemu učestvuje naš tim stručnjaka radi
celovitog pristupa u saradnji sa samim roditeljima koji su važan deo
terapeutskog procesa. U radu koristimo multi-disciplinarni pristup u vidu
neurofeedback terapije koja je veuma zastupljena i priznata metoda širom sveta.

Nudimo sledeće usluge:- Puna dijagnostika govorno-jezičkih sposobnosti

- Individualni logopedski pristup tretmanu za
decu i odrasle

- Savetovanje za roditelje

- Stimulativni tretman za decu

- Radionica za pripreme za polazak u prvi razred
škole

- Re-edukacija psiho-motornih veština

- Okupaciona terapija i terapija senzornom
interakcijom

- Savetovanje sa psihologom

- Psihološka procena intelektualnih sposobnosti
Vašeg deteta

- Tretmani za sve govorno-jezičke i razvojne
poremećaje i probleme

- Ispravljanje nepravilnog izgovora glasova

- Tretiranje razvojne disfazije

- Pomoć deci sa zakasnelim razvojem
govorno-jezičkih sposobnosti

- Disleksija i diskalkulija

- Tretman za pervazivne razvojne
poremećaje

- Tretman za mucanje

Vise o nama : http://logopedgovorijezik.co.rs/

Za sve informacije : 064/4018460Kontakt dir.wienna: Logoped Novi Beograd

Telefon: 0644018460

*

*

*