Prodajem 16 km nizvodno od Golubackog grada i 23 km uzvodno od Lepenskog vira u ataru sela 12224 Dobra potes Kraj reke Cezavske na atraktivnom mestu ispod Djerdapske magistrale prema Dunavu parc.1557 njivu 34 ara i parc.1556 pasnjak 17 ari kao celinu,podesno za stambenu izgradnju uz lokalnu prijavu stanovanja za bavljenje pcelarstvom zbog bogate ispase Nacionalnog parka Djerdap i bavljenje sportskim ribolovom i ribarenjem na Dunavu. 5100 m2 za 7500.-EUR.Mob. 063456821